Rapphøns


Rapphønen er en fugl som tilhører fasanfamilien Phasianidae, og finnes i Europa og Asia. I skogene rundt Lillerud gård levde den naturlig tidligere.


Rapphønen har en karakteristisk fjærdrakt med brune og grå farger som gir den god kamuflasje i sitt naturlige habitat.

Hannene har en kraftigere fjærdrakt enn hunnene, og har i tillegg et rødt ansikt og en karakteristisk rød halskrage. 


Rapphønen trives i åpne områder med sparsom vegetasjon, som høytliggende områder og fjellområder. Den leverhovedsakelig av frø og insekter, men kan også spise mindre dyr og planter.


Rapphøner er populære jaktvilt og mange land har regulerte jaktsesonger på disse fuglene. De brukes også i oppdrett for å produsere kjøtt eller som prydfugler på grunn av sin vakre fjærdrakt.


På grunn av tap av habitat og jakt har noen arter av rapphøner blitt truet og er nå under beskyttelse. Det er derfor viktig å ta vare på disse vakre fuglene og deres leveområder for å sikreat de fortsatt vil være en del av vår naturlige arv i fremtiden.

Fasan


Fasanen er en vakker fugl som også hører til i fasanfamilien, Phasianidae, og finnes naturlig i Eurasia. Fasaner er blant de mest populære og vanlige fuglene som brukes til jakt og oppdrett.


På Lillerud har vi både jaktfasan og gullfasan og de bor sammen med rapphønene og påfuglduene i en voliere (utendørs fugleinnhegning) ved geitene.


Fasaner har en slank og langstrakt kropp, lange ben og en lang hale. Hannene har en praktfull fjærdrakt med fargerike fjær på hodet, halsen, brystet og vingene. Hunnene er generelt mindre fargerike og har en mindre spektakulær fjærdrakt enn hannene.


Fasaner lever vanligvis i tett vegetasjon, skog og åpne enger, og kan ofte bli funnet på landbruksområder. De er omnivorer og spiser en blanding av frø, frukt, insekter og små dyr.


På grunn av sin vakre fjærdrakt og utmerkede smak, har fasanen blitt populær for jakt og oppdrett. Oppdrett avfasaner er vanlig for å produsere kjøtt og for å opprettholde fasanbestander for jaktformål.


Fasaner er også populære som prydfugler på grunn av deres fargerike fjærdrakt og elegante bevegelser. De kan være en interessant tilføyelse til en hage eller park.


Som et resultat av menneskelig aktivitet, som ødeleggelse av habitat og jakt, har noen arter av fasaner blitt truet og er nå under beskyttelse. Derfor er det viktig å ivareta fasanbestandene og deres leveområder for å sikre at disse vakre fuglene vil forbli en del av vår naturlige arv i fremtiden.

Ring oss, bruk kontaktskjemaet eller skriv til oss på Facebook messenger hvis du har ønsker ut over tilbudet vårt. Kansje kan vi imøtekomme deg?

unsplash