Påfugl

Påfuglen er en stor og majestetisk fugl som er kjent for sin praktfulle fjærdrakt. Den tilhører også familien Fasanfugler, og er opprinnelig fra Sør-Asia. Fuglen har blitt introdusert i mange andre deler av verden som prydfugl.


Hannene, som kalles påfugler, er større og mer fargerike enn hunnene. Hunnene kalles påfuglhøner med en hvit- eller brunlig og mindre spektakulær fjærdrakt.


På Lillerud har vi en påfuglhann og to brun- og hvitspraglete hunner. Hannenes fjærdrakt er preget av store øyeformete fjær med grønt, blått og bronsefarget, metallisk skimmer


Påfugler er svært populære som prydfugler på grunn av sin vakre fjærdrakt og holdes ofte i hager og parker. De trives best i områder med tett vegetasjon, og lever hovedsakelig av frø, insekter og smådyr.


I tillegg til sin rolle som prydfugl, har påfuglen også hatt en symbolsk betydning i mange kulturer gjennom historien. I gamle kulturer som den greske og romerske, var påfuglen et symbol på skjønnhet og rikdom og ble ofte brukt som et dekorativt element på klesplagg og i kunstverk.


Påfugler er også kjent for sin karakteristiske strutseaktige gange. Hannene hever og senker fjærdrakten i et spektakulært skue når de prøver å tiltrekke seg hunner.


Til tross for sin vakre fjærdrakt kan påfugler også ha en aggressiv side, spesielt i hekkesesongen. Det er derfor viktig å være forsiktig og respektfull når man nærmer seg disse stolte og majestetiske fuglene.

Ring oss, bruk kontaktskjemaet eller skriv til oss på Facebook messenger hvis du har ønsker ut over tilbudet vårt. Kansje kan vi imøtekomme deg?

unsplash