Norsk kystgeit


Vi er med i et bevaringsprogram for å prøve å redde denne gamle, hardføre rasen. Det er NIBIO i Ås og Bogstad gård i Oslo som sammen styrer prosjektet på landsbasis.


I dag er kystgeita truet og det sies at det er kun ca 400 stykker igjen i Norge. Kystgeita er en unik norsk geitestamme som opprinnelig kommer fra vestlandet og har vært holdt for kjøttproduksjon. Rasen er isolert fra den vanlige melkegeita.


Kjennetegn på disse geitene er at de har gode og sterke bein, tett ull og ragg. De har et spesielt godt lynne og kan bli veldig tamme ved håndtering. Ellers veier de mellom 25-40 kg og blir opp til 15 år gamle. Dette er dyr som er skapt for et tøft, norskt klima og de har vanligvis bedre balanse enn andre geiter. Geiter generelt er som rådyr, der kjeet «trykker» de første levedagene i høyt gress. Moren vil oppsøke kjeet slik at de får die flere ganger om dagen. Alle kystgeitene har horn, som går oppover og bøyer seg bakover.


På Lillerud gård ønsker vi, ved siden av å ta vare på gamle, norske røtter, å ha et eget prøveprosjekt på lokale meierivarer, samt selge kje og livdyr.

Ønsker du å lære mer om rasen norsk kystgeit?

Dra musepekeren over her!

Kystgeiter er en type geiter som er tilpasset livet langs kysten. De trives i tøffe værforhold og spiser gjerne tang og tare som de finner langs strandlinjen.


Disse geitene er kjent for å være svært hardføre og ha en god evne til å klare seg selv i naturen.


Kystgeiter finnes hovedsakelig i områder med karrige og bratte kystlandskap, og de er ofte brukt til beitehold i områder der det er vanskelig å få tilgang til med maskiner.


Kystgeiter har også en viktig rolle i bevaring av kystnaturen, da de bidrar til å holde vegetasjonen nede og dermed sikre mangfoldet av planter og dyr langs kysten.

Ring oss, bruk kontaktskjemaet eller skriv til oss på Facebook messenger hvis du har ønsker ut over tilbudet vårt. Kansje kan vi imøtekomme deg?